ITIL چارچوبی عمومی است بر پایه تجارب کاملاً موفق سازمان‌های پیشرو در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به‌منظور ایجاد محیطی IT محور، مبتنی بر خدمات و متمرکز بر اندازه‌گیری و بهبود مستمر کیفیت خدمات، از دو بعد مشتری و کسب‌وکار، که این تمرکز را می‌توان عامل اصلی موفقیت ITIL در دنیا تعریف کرد. به همین دلیل سازمان‌هایی که از تکنیک‌ها و فرآیندهای آن استفاده کرده‌اند، نتایج اثربخش و عواید کلیدی خود را مرهون اثرات این تمرکز بیان می‌نمایند. همچنین ITIL با ارتقا اثربخشی اجرایی فعالیت‌ها موجب افزایش هم‌راستایی میان اهداف IT و کسب‌وکار می‌گردد.
مفهوم چرخه‌ی عمر خدمت در ITIL طرحی نو بسیار تعیین‌کننده است. چرخه‌ی عمر مدلی است كه نحوهی سازمان‌دهی مدیریت خدمت، ارتباط و تأثیرگذاری عناصر مختلف چرخه را نشان می‌دهد.
چرخه‌ی عمر خدمت ITIL از پنج گام اصلی تشکیل‌شده است:
 راهبرد خدمت: روش‌هایی را برای شناسایی خدمت و سنجش آن با در نظرگرفتن میزان ریسك یا ارزش تولیدی، ارائه می‌کند.
 طراحی: نحوهی تولید و عملیات خدمت
 عملیات: فرآیندهای اساسی عملیات مانند، مدیریت مشکلات و رویداد را دربرمی‌گیرد.
 انتقال(تحویل): فاز انتقال بر مدیریت تغییر تمركز دارد.
 بهبود مستمر خدمت: فاز بهبود مستمر خدمت، روش‌های بهبود خدمات را مدنظر قرار می‌دهد.
علیرغم این‌که ITIL یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های مورداستفاده است، عموماً سازمان‌ها در پیاده‌سازی آن با چالش‌هایی روبرو هستند. پذیرش کامل ITIL ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد و این نیازمند درگیری کارکنان و مدیران است. لذا سازمان‌ها ابتدا باید با بررسی وضع موجود و فاصله تا وضع مطلوب، فرآیندهای اصلی موردنیاز را سنجیده و بر اساس آن،  تغییرات سازمانی مربوطه را با کمک مشاوران خبره انجام دهند. وجه تمایز مشاوره این سیستم توسط شرکت پیشگامان کی‌پاد، تمرکز بر روی سفارشی‌سازی فرآیندهای اساسی و تأثیرگذار بر روی استفاده و پذیرش ITIL است. پیاده‌سازی فرآیندهای بهبودیافته و سفارشی‌شده مدیریت ظرفیت، مدیریت تغییرات و مدیریت مشکلات، وقایع و حوادث با اقتباس از کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات و استاندارد ISO 27001 توانسته است در نرم افزار INFOPOD، دلیلی بر افزایش اثر بخشی این سیستم باشد.
لازم به ذکر است که در ITIL بخشی نیست که دیده نشده باشد و ریسک‌های آن شناسایی و مدیریت نشود. بنابراین به‌کارگیری آن برای هر سازمان استفاده‌کننده از خدمات فناوری اطلاعات یکی از ملزومات است. نسخه سوم  ITIL در حال حاضر به‌طور گسترده در اروپا، آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و سایر مناطق جهان مورداستفاده قرار می‌گیرد.
درمجموع اهمیت و ضرورت استفاده از ITIL را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: 
 افزایش رضایت مشتریان
 مستقل بودن از سكوهای عملیاتی
 قابلیت اندازه‌گیری كیفیت خدمات
 بهینه‌سازی استفاده از منابع ( IT، مالی، نیروی انسانی، دانش فنی و...)
 سازگاری با استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 2011 :20000  ISO
  بهبود كیفیت در کلیه نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی‌ها، فرهنگ استفاده از خدمات و برقراری نظم در امور
 ایجاد یك ساختار مشخص، ملموس و قابل‌اندازه‌گیری برای عملیاتی کردن تجارب برتر فناوری اطلاعات