امروزه برنامه‌ریزی در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و همچنین مشاوره به منظور انتخاب و پیاده‌سازی فناوری‌های مناسب از جایگاه ویژه‌ای در سازمان‌های دولتی و خصوصی برخوردار شده است. این سازمان‌ها سالانه مبالغ قابل توجه‌ای از بودجه خود را به شکل تامین تجهیزات سخت‌افزاری، تهیه نرم‌افزار، توسعه شبکه و خطوط ارتباطی، تولید داده‌ها و اطلاعات، آموزش کارکنان و سایر مسائل مشابه صرف می‌کنند. با تمام این احوال با نگاهی به سازمان‌های مختلف در سطح کشور باید اذعان داشت که نمونه‌های موفق در حوزه سرمایه‌گذاری شایسته در فناوری اطلاعات بسیار اندک بوده است.
انتخاب کارشناس مشاوره واحد فناوری اطلاعات با تجربه کاری در زمینه IT و علوم کامپیوتر و شبکه می‌تواند بهره‌وری سازمان را افزایش و خطرات و تهدیدات را کاهش دهد تا ریسک طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های جدید IT را به صفر برساند.
واحد مشاوره شرکت پیشگامان کی پاد با تکیه بر دانش فنی و تجربیات کارشناسان و مشاوران خود و همچنین تجربه‌های سازمانی کسب شده در پروژه‌های بزرگ و کوچک خود، آماده ارائه سبد متنوعی از خدمات در حوزه مشاوره و استقرار استانداردها، در سازمان‌ها و شرکت‌ها در ابعاد مختلف می‌باشد.

به طور کلی خدمات ما در حوزه مشاوره فناوری اطلاعات عبارتند از:
  ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات
 ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه
 بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  ITIL
 طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان
 طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
 طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 22301
 طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 27001
 پیاده‌سازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  COBIT 5
 ارزیابی میزان بلوغ واحد میز خدمت (Service Desk) جهت استقرار آن در سازمان
  ارزیابی بلوغ حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی  COBIT 5
 شناسایی و تحلیل ریسک‌های فناوری اطلاعات منطبق با استاندارد ISO/IEC 31000 و به روش  M_o_R
 طراحی ساختار میز خدمت (Service Desk) متناسب با خدمات، ساختار سازمانی، تنوع مشتریان و خدمات سازمان
  فروش، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی نرم‌افزار infopod محصول بومی شرکت جهت استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  ارائه خدمات مشاورهای جهت ارزیابی و انتخاب ابزار مناسب برای سازمان‌ها متناسب با بلوغ فرآیندی، اولویت فرآیندها، بودجه و …
 طراحی سیاست‌های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات (IT Security Policies) متناسب با اولویت‌های سازمان و مجموعه خدمات در حال ارائه
 طراحی فرآیندهای مرتبط با استمرار کسب و کار (Business Continuity Management) و استمرار خدمات فناوری اطلاعات  (IT Service Continuity Management)