اعطای پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا (آزمون و ارزیابی امنیتی)

اعطای پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا (آزمون و ارزیابی امنیتی)

در روز دوشنبه مورخ 99/07/14 جلسه‌ای با حضور جناب آقای مهندس محمدرضا پاکدل، مدیرکل محترم سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد و اعضای هیئت مدیره شرکت امن‌افزارگستر آپادانا، مبنی بر حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و اعطای پروانه فعالیت این شرکت در حوزه خدمات عملیاتی افتا (آزمون و ارزیابی امنیتی) برگزار گردید.