برگزاری سمینار آموزشی چالش ها و راهکارهای امنیت اطلاعات در سازمان جهاد کشاورزی

برگزاری سمینار آموزشی چالش ها و راهکارهای امنیت اطلاعات در سازمان جهاد کشاورزی

شرکت امن‌افزار گستر آپادانا در راستای بیان چالش‌های امنیتی موجود در سازمان‌ها و راهکارهای ایجاد امنیت اطلاعات در سازمان‌ها اقدام به برگزاری جلسه آموزشی در این راستا در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نمود.

این جلسه با حضور ریاست محترم جهاد کشاورزی استان فارس، جناب آقای دکتر محمدمهدی قاسمی و جمعی از مدیران جهاد کشاورزی استان فارس، در محل سازمان حول محور نحوه‌ی پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برگزار گردید.