جلسه آموزشی نحوه‌ی پیاده‌سازی ISMS در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

جلسه آموزشی نحوه‌ی پیاده‌سازی ISMS در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شرکت امن‌افزار گستر آپادانا در راستای ارتقای سطح امنیت و فرهنگ‌سازی جهت استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان‌ها اقدام به برگزاری جلسه آموزشی در این راستا در استان فارس نمود.

این جلسه در تاریخ 24 تیرماه 1397 به ریاست جناب آقای دکتر قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و با حضور جناب آقای مهندس بخشی مشاور ارشد سازمان جهاد کشاورزی، رابطین انفورماتیک شهرستان‌ها و ادارات تابعه این سازمان توسط شرکت امن‌افزار گستر آپادانا حول محور نحوه‌ی پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برگزار شد.

 

جلسه آموزشی نحوه‌ی پیاده‌سازی ISMS در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس