جلسه با ریاست محترم امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان مازندارن

جلسه با ریاست محترم امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان مازندارن

پیرو قرارداد طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت گاز استان مازندران، جلسه‌ای با جناب آقای مهندس سلطانی‌فر، ریاست محترم امور فناوری اطلاعات و ارتباطات آن سازمان محترم، جهت شروع این پروژه برگزار گردید و مذاکرات اولیه در این راستا صورت پذیرفت.