پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان صنعت و معدن استان سمنان

پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان صنعت و معدن استان سمنان

شرکت امن‌افزار گستر آپادانا به منظور ارتقای سطح امنیت و پیاده‌ سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان‌ ها، اقدام به برگزاری جلسه‌ ای با سازمان صنعت و معدن استان سمنان نمود.

این جلسه در تاریخ 29 مهرماه 1397 با حضور جناب آقای مهندس شریف حسینی، کارشناس IT سازمان و سرکارخانم امینی، مسئول آموزش سازمان،  توسط شرکت امن‌افزار گستر آپادانا حول محور نحوه‌ی پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و پیاده سازی نرم افزار اینفوپاد جهت تعیین اهداف و راهبردها برگزار شد.