آرشیو محصولات کی پاد

شرکت MicroWorld کار خود را درسال 1993 بوسیله یک تکنوکرات پویا و کار آفرین به نام Govind Rammurthy آغاز کرد. این شرک...

محصول ضد باج افزار بومی این شرکت پس از درک نیاز همه جانبه ی کشورمان به مقابله با تهدیدات این حوزه طراحی و تولید شد، در توسعه محصول ضد باج افزار رنسام پاد سعی شده تا از تکنیک های رفتار شناسی در کنار تطبیق الگو در جهت مقابله موثر د...

محصول Dejpod UTM به عنوان يک سيستم مديريت يکپارچه تهديدات، امکان ارائه انواع سرويس‌هاي مختلف امنيتي را بصورت يکپارچه و متمرکز برای مشتریان فراهم نموده است. اين محصول در محل ارتباط شبکه محلي با شبکه‌هاي عمومي نظير اينترنت قرار گ...

در تکنولوژی VDI مدل اشتراک منابع به صورت مجازی وجود دارد. در نتیجه فوایدی را نسبت به مدل‌های قدیمی ارائه می‌دهد. هر کاربر به کامپیوتر خود ب...

شرکت پیشگامان کی‌پاد در راستای تسهیل در امر مشاوره و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و یک‌پارچه‌سازی آن با سایر سیستم‌های مدیریتی، به ویژه سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات